11. августа 2022.

Opel club Serbia – OPCS

Klub ljubitelja Opel automobila

Home » Rang lista ispita spretnosti na IV međunarodnom skupu OPCS

Rang lista ispita spretnosti na IV međunarodnom skupu OPCS

Izvinjavamo se što sa malim zakašnjenjem objavljujemo rang listu sa postignutim vremenima na ispitu spretnosti na IV međunarodnom godišnjem skupu Opel Kluba Srbije.

Hvala svima koji su učestvovali i želimo da se i naredne godine vidimo i nadmećemo ponovo.

Redni broj
Postignuto vreme
1 18.46
2 22.38
3 24.31
4 20.13
5 21.91
6 24.28
7 18.81
8 19.50
9 20.43
10 19.47
11 21.50
12 22.21
13 20.81
14 20.23
15 20.06
16 20.41
17 21.08
18 19.60
19 22.94
20 19.34
21 19.12
22 19.31
23 19.85
24 21.31
25 30.11
26 22.47
27 20.09
41 21.43
88 20.89