28. новембра 2023.

Opel club Serbia – OPCS

Klub ljubitelja Opel automobila

Home » Opel u partnerstvu sa „Ko-HAF“ istraživačkom inicijativom

Opel u partnerstvu sa „Ko-HAF“ istraživačkom inicijativom

Kooperativna, visokoautomatizovana vožnja: Opel u partnerstvu sa „Ko-HAF“ istraživačkom inicijativom

  • Bezbednost na prvom mestu: Komunikacija između „Ko-HAF“ bezbednosnog servera i automobila
  • Vožnja na autoputu: Opel će kreirati prototip modela za visokoautomatizovanu vožnju

Opel i Ko-HAF

 

Riselshajm.Svaki vozač koji provodi dosta vremena u automobilu, često se pita da li vreme provedeno u vozilu može biti efikasnije iskorišćeno, kao na primer za čitanje novina, pisanje elektronske pošte ili jednostavno uživanje u krajoliku. Automobili sposobni za autonomno kretanje, koji ne zahtevaju konstantnu kontrolu od strane vozača, mogli bi da te snove učine realnim.

Među glavnim izazovima vezanim za automatizovanu vožnju ubrajaju se detaljne, kompjuterizovane mape (tako da automobil zna tačno sve pojedinosti u vezi sa putem kojim se kreće) i proces prestanka angažovanja autopilota i vraćanje kontrole nad vozilom vozaču.

Ove dve oblasti autonomne vožnje Opel intenzivno proučava unutar „Ko-HaF“-a (Kooperatives hochautomatisiertes Fahren), kooperativnog nemačkog projekta koji se bavi automatizovanom vožnjom.

Stručnjaci procenjuju da je ljudskom biću potrebno oko deset sekundi da svoju pažnju sa neke druge aktivnosti prebaci na vožnju. Automobil koji se autonomno kreće mora iz tog razloga biti osposobljen da prepozna okruženje tokom vožnje i proceni aktuelnu situaciju u saobraćaju u datom vremenskom periodu.

Da bi procena bila što preciznija, automobilu je potrebna znatna količina informacija koje može da generiše iz svojih senzora i mape navigacionog sistema.

Upravo su na ovom planu „Ko-HAF“ i Opel u svom istraživanju došli do solucije u vidu pozadinskog sistema za upravljanje podacima  pod imenom „Bezbednosni server“ (Safety Server). U „Ko-HAF“-u, automobili komuniciraju sa „Bezbednosnim serverom“, snabdevajući ga podacima poput prisustva i kvaliteta horizontalne signalizacije ili objekata na putu koje registruju senzori vozila. „Bezbednosni procesor“ procesuira ove informacije a zatim ih obezbeđuje za automobile sa „dalekovidim“ digitalnim mapama, što je automobilima neophodno za visokoautomatizovanu vožnju.

Opel posebno radi na komunikaciji između servera i automobila, što se primera radi, odnosi na dizajniranje arhitekture servera, definisanje interfejsa i implementiranje protokola komunikacije.

Druga oblast na kojoj počiva Opelov fokus se odnosi na ulogu vozača. Inženjeri kompanije razvijaju softver i sistem senzora koji će da detektuje i kategoriše poteze vozača dok automobilom upravlja autopilot.

Da bi se predvidele reakcije vozača kada on/ona mora da preuzme kontrolu nad vozilom, uzajamni odnos situacija u vožnji i radnji vozača unutar automobila, od posebnog je značaja.

Još jedan osnovni zadatak je razvoj procesa samolociranja vozila. Opel je u fazi dizajniranja algoritama za vizuelno mapiranje i lociranje, koji se zatim spajaju sa informacijama iz pozadinskog sistema upravljanja podacima i mapa iz navigacionog sistema, pokretima senzora i globalnim navigacionim satelitskim sistemom (GNSS).

Opel će kreirati prototip koji može da demonstrira sve suštinske funkcije kooperativne, visokoautomatizovane vožnje na autoputu, što znači automatski ulazak na autoput i uključivanje u saobraćaj, vožnju na autoputu uključujući i manevre preticanja, i na kraju automatski izlazak sa autoputa.

Opel će inicijalno testirati i potvrditi hardver prototipa i funkcionalnost visokoautomatizovane vožnje na poligonu. Testiranje će se nastaviti na javnim putevima čim tehnologija prototipa dostigne potreban napredni nivo.

„Ko-Haf“ istraživačka inicijativa je započela juna 2015., a održavaće se sve do novembra 2018. Projekat raspolaže budžetom od 36,3 miliona evra i podržan je od strane Saveznog ministarstva za ekonomiju i energiju.

 

Tekst i foto: Opel Srbija PR