1. октобра 2022.

Opel club Serbia – OPCS

Klub ljubitelja Opel automobila

Home » Rang lista ispita spretnosti na V međunarodnom skupu OPCS

Rang lista ispita spretnosti na V međunarodnom skupu OPCS

Izvinjavamo se što sa malim zakašnjenjem objavljujemo rang listu sa postignutim vremenima na ispitu spretnosti na V međunarodnom godišnjem skupu Opel Kluba Srbije  (OPCS).

Hvala svima koji su učestvovali i želimo da se i naredne godine vidimo i nadmećemo ponovo.

Redni broj
vreme1
vreme2
vreme3
1 27,46 26,44 27,579
2 26,44 26,44 39,456
3 29,49 28,47
4 29,41 28,47
5 28,09 28,06
6 31,522 27,405
7 29,141 29,042
8 32,4 31,480
9 27,200 26,762
10 28,189 27,859
11 28,753 28,135
12 28,482 27,071
14 27,28 29,204
15 28,164 28,170
18 36,61 30,812
19 28,614 29,610
20 31,301 30,394
21 29,21 28,00
22 revijalno revijalno
23 28,37 27,7
25 27,75 28,00
26 33,00 29,90
27 29,41
69 30,2
88 31,75 30,93

Opel Club Serbia